Bībeles sapulce vīriem

Kopš 2016.gada reizi mēnesī organizējam Bībeles sapulces vīriem- Rīgā(Āgenskalnā). Iemesls šīm sapulcēm ir Bībeles mācības sludināšana un mācīšana ārpus vietējās draudzes sapulcēm. Tā ir sapulce, kur var dzirdēt Bībeles patiesības. Tā ir iespēja satikt citus ticības brāļus no citām draudzēm Latvijā. Tā ir arī sapulce, kur aicināt savus neticīgos radus, draugus un kolēģus - dzirdēt Evanģēlija patiesību ārpus draudzes dievkalpojumiem. Tā ir vieta, kur uzdot savus jautājumus un dzirdēt atbildes no Bībeles. Sapulcēs kalpo draudzes sludinātāji - mācot no Bībeles grāmatām. Šobrīd esam Romiešu vēstulē. Nāc un aicini vīrus!