Draudze vēsture

Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastībā-Ziedkalnes baptistu draudze tika oficiāli nodibināta 2011.gadā. Vairākus gadus pirms tam šī bija vieta, kur Ziedkalnes iedzīvotāji jau nāca kopā uz sapulcēm, kur tika sludināts no Bībeles. No Visuvarenā Dieva žēlastības šo vienpadsmit gadu laikā ,līdz ar bībeliskās mācības skaidrāku apzināšanos un tās sludināšanu, draudzes sapulces reformējās no cilvēku centrētām(izklaidējošām) sapulcēm uz Dieva centrisku pielūgsmi. Draudzes kancele kļuva par vietu, no kuras vairs neskanēja emocionāli cilvēku stāsti no sadzīves vai atsevišķi izvēlētu Bībeles pantu svētrunas, bet secīgi tiek iets cauri kādām no Bībeles 66 grāmatām. Sludinot sapulcēs ekspozitīvas(atverošas)- Bībeli skaidrojošas svētrunas. Mēs ticam, ka sludināt Bībeles grāmatas- pantu pēc panta, tas ir bībelisks svētrunu veids, kas ļauj saprast Bībeles teksta patieso nozīmi. Jo Bībeles konteksts(doma) ir Bībeles teksts. Bībele skaidro pati sevi. Tāda sludināšana, ne tikai pagodina mūsu Dievu, bet arī ļauj aptvert visu dievišķo doktrīnu(mācību)patiesības cilvēku dvēseļu svētībai. Ziedkalnes draudzes sapulcēs ik svētdienu tiek sludinātas divas svētrunas-no Vecās Deribas un Jaunās Derības Bībeles grāmatām. Draudzes uzdevums ir sludināt Kristu Jēzu no visas Bībeles tekstiem, jo visa Bībele nodod liecību par Kungu Jēzu- kā vienīgo cilvēku dvēseļu Glābēju un dzīves Kungu. Mēs ticam, ka draudzes svētrunām ir jābūt kā Dieva maizei, kas pabaro draudzes kristiešu ticīgās dvēseles, bet svētrunām ir arī jārunā uz pašpieviltām, neticīgām-pazudušām dvēselēm, lai tās brīdinātu no Dieva dusmības un elles soda. Dieva rakstītajam vārdam(Bībelei), caur sludināšanu ir jābrīdina cilvēki no neīstas(neglābjošas)ticības. Katrai draudzes svētrunai ir jāliek klausītājam salīdzināties ar Dieva svētuma standartu, lai pārbaudītu sevi- savu ticību un savu dzīvi. Lai cilvēks bībeliski zinātu, vai viņš ir garīgi piedzimis no Svētā Gara. Tāpēc mūsu draudzes gani un Kristus ticīgie cenšas būt garīgi modri draudzē pret sātana maldu mācībām un ikvienas grēcīgas- pasaulīgas filozofijas, kas uzbrūk Kristus mācībai, lai mazinātu tās spēku. Mēs ticam, ka Kristus Evanģēlija patiesība ir vissvarīgākā šinī pasaulē. To Kristus Savai draudzei ir uzticējis sludināt un pasargāt svētu. Jo draudze ir Dieva patiesības balsts un pamats. Katru svētdienu pēc draudzes dievkalpojuma ikviens tiek aicināts uz kopīgu sadraudzību, kur arī kopīgi paēdam no draudzes sarūpētā galda. Tad ir laiks, kad pārrunājam dzirdētās Bībeles patiesības no svētrunām. Jautājam un atrodam bībeliskas atbildes. Dalāmies ar savām ticības liecībām par Dieva žēlastības darbu ikdienā. Tas ir sadraudzības laiks, kad kopā lūdzam Dievu un pateicamies par Viņa žēlastību.