Draudzes sapulces

* Svētdienas dievkalpojums & sadraudzība - 11:00- 15:00

* Bībeles sapulces vīriem. Reizi mēnesī - sestdienās. 10:00 - 13:00 (Rīga.Āgenskalns. Mārupes iela 14.) tel. 29404785.