2. vēstule Timotejam

28.03.2021. Pāvila 2. vēstule Timotejam 4:1-8. Dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. (9)

video1 Tad nu es piekodinu Dieva un Kristus Jēzus priekšā, kas tiesās dzīvus un mirušus, Viņa parādīšanos un Viņa valstību minēdams:
2 pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāj, brīdini, paskubini ar visu pacietību un mācību.
3 Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez,

21.03.2021. Pāvila 2. vēstule Timotejam 3:14-17. Tikai Raksti. (8)

video14 Bet tu paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies; jo tu zini, kas tev to ir mācījuši,
15 un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristū Jēzū.
16 Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā,

14.03.2021. Pāvila 2. vēstule Timotejam 3:1-17. Apņemšanās dzīvot Dieva godam. (7)

video1 Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki,
2 jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti,
3 cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji,

7.03.2021. Pāvila 2. vēstule Timotejam 2:15-26. Dieva cilvēka atbildība. (6) 2. daļa

video15 Centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu.
16 Bet no nesvētām un tukšām runām izvairies, jo viņi arvien dziļāk iestigs bezdievībā,
17 un viņu mācība kā sērga izplatās; tādi ir Himenajs un Filēts,

7.03.2021. Pāvila 2. vēstule Timotejam 2:15-26. Dieva cilvēka atbildība. (5) 1. daļa

video15 Centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu.
16 Bet no nesvētām un tukšām runām izvairies, jo viņi arvien dziļāk iestigs bezdievībā,
17 un viņu mācība kā sērga izplatās; tādi ir Himenajs un Filēts,

28.02.2021. Pāvila 2. vēstule Timotejam 2:22. Kristieša atbildība: bēdz un dzenies!. (4)

video22 Bēdz no jaunekļa iekārībām un dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības, miera ar tiem, kas piesauc To Kungu ar skaidru sirdi.

 

 

21.02.2021. Pāvila 2. vēstule Timotejam 2:8. Turi prātā Jēzu Kristu. (3)

video8 Turi prātā Jēzu Kristu, kas uzmodināts no miroņiem, no Dāvida cilts - pēc mana evaņģēlija.

 

 

14.02.2021. Pāvila 2. vēstule Timotejam 1:7. Evenģēlija motivēta dzīve. (2)

video7. Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu.

 

 

7.02.2021. Pāvila 2. vēstule Timotejam 1:8. Dzīve Evanģēlija labā

video8 Tad nu nekaunies liecināt par mūsu Kungu, nedz kaunies manis, viņa gūstnieka, bet uzņemies Dieva spēkā ciešanas līdz ar mani evaņģēlija labā,

 

9.06.2019. 2 Vēstule Timotejam 2:15. Pareiza Centība kalpošanā

video15 Centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu.